Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Obrazek

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA OZ EQUILANDIA

                    č. ..............[i]

Meno a priezvisko

...................................................................................................................

Adresa

....................................................................................................................

Dátum narodenia[ii]:

......................................................................................................................

Tel. kontakt ........................................ E-mail ...................................................

Týmto sa prihlasujem za člena Občianskeho združenia Equilandia. Svojim podpisom potvrdzujem, že stanovy OZ Equilandia (uverejnené na stránke www.equilandia.estranky.cz) primerane poznám a súhlasím so spracovaním údajov a informácií uvedených v tejto prihláške výlučne pre vnútorné potreby OZ Equilandia.

Dátum: ...............................                      Podpis .................................................

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s členstvom vyššie uvedeného neplnoletého žiadateľa v OZ Equilandia.

Meno a priezvisko

..........................................................................................................................

Kontakt

...........................................................................................................................

Podpis .......................................................


______________________________________________________________

[i] doplníme po úspešnej registrácií

[ii] súhlas s členstvom osôb mladších ako 18 rokov potvrdí svojim podpisom ich zákonný zástupca

VERZIA PRE TLAČ